Search
Close this search box.

MES (Üretim Takip/Yürütme Sistemi) Gerekli midir? Lüks müdür?

MES (ÜRETİM TAKİP/YÜRÜTME SİSTEMİ) GEREKLİ MİDİR? LÜKS MÜDÜR ? MES şekil1 ‘de görüldüğü gibi bir Üretim İşletmesinin ERP si ve Üretim sahasını birbirine bağlayan bir çarkın dişlisidir. İşletmede çalışanların , makine ve teçhizatın ve Ham malzemeden Mamule tüm materyalin bilgileri ERP içinde kayıtlıdır. Ayrıva Ürün Reçeteleri , Rotalar ve Teknik Mühendislik resim ve standartları da […]