Search
Close this search box.

ERP ve İş Yönetim Yazılımları

Her adımda çevik ve akıllı hale getiren,
işinizi uçtan uca dijitalleştiren
holistik bir iş yazılım platformu!

ERP, CRM, İnsan Kaynakları, Proje Yönetimi, Fiziksel Varlık Yönetimi, İçerik Yönetimi, Intranet, B2B, B2C ve E-ticaret uygulamaları gibi işletmenizde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm fonksiyonları, ortak bir veritabanında ve tamamen bütünlüklü bir şekilde sunar.

ERP ValoremTeam
 • İşinizi bütünleştirir!
 • Mobil Uyumlu ve İnterneti Temel Alan SonTeknoloji
 • E-Ticarete Hazır ERP ve CRM
 • 7/24 Her Yerden Erişim
 • Bulutta ve Sunucuda Esnek Lisanslama
 • Çoklu Şirket Yönetimi
 • Düşük Sahip Olma ve Sürdürme Maliyeti
 • Kolay ve Hızlı Özelleştirme ile İşinize Tam Uyum
 • %100 Süreç Bazlı Kurgu ve İşleyiş
 • Sektörel Deneyim ve Best Practiceler ile Hızlı İmplementasyon
 • Kullanıma Hazır Analizler ile Akıllı Raporlama
 • İşinizle Birlikte Büyüyen Ölçeklenebilir Yapı
 • Global İş ve Ticarete Tam Uyumlu
 • Kullanıcı Dostu
 • Çevik ve Akıllı
 • Hizmet Üreten Geniş Ekosistem

ERP + CRM + HR'dan çok daha fazlası!

İşinizi bir bütün olarak ele alan Holistik Çözüm.

Müşteriler, Çalışanlar, Tedarikçiler ve Makineler gerçek zamanlı iş ve işbirliği yaparlar, iletişim kurarlar!

 

ERP (Kurumsal Kaynak Planlama)

 • Full Set Finans & Muhasebe

 • Bütçe Yönetimi

 • e-Devlet Uygulamaları

 • Ürün & Stok Yönetimi

 • Müşteri & Tedarikçi Yönetimi

 • Satış, Promosyon ve Teklif Yönetimi

 • Satın Alma Süreç Yönetimi

 • Promosyon Yönetimi

 • Fatura

 • Sevk & Lojistik

 • Depo & Alan Yönetimi

 • Dış Ticaret

 • Kalite Kontrol

 • Maliyet

 • Üretim Yönetimi

ValoremTeam ERP

ERP (Enterprise Resource Planning), işletmelerin tüm iş süreçlerini tek bir sistemde yönetmelerini sağlayan bir yazılımdır. ERP sistemleri, işletmelerin finans, üretim, satış, satın alma, insan kaynakları ve envanter yönetimi gibi farklı işlevleri entegre ederek işletme içindeki verimliliği ve etkinliği artırmayı amaçlar.

ERP sistemleri ayrıca işletmelerin tüm departmanları arasındaki bilgi akışını kolaylaştırarak, veri entegrasyonu ve paylaşımını sağlayarak daha iyi bir işbirliği imkanı sunar. Bu sayede, işletme içindeki tüm süreçler daha iyi takip edilebilir, verimlilik artar, maliyetler azaltılır ve hataların önlenmesine yardımcı olur.

CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi)

 • Call Center & Başvuru Yönetimi

 • Kontak

 • Etkileşimler

 • Fırsatlar

 • Teklifler

 • Ziyaret Planları

 • Satış Gücü Planlama

 • Kampanyalar

 • Etkinlikler

 • Hedef Kitleler

 • Analizler & Anketler

 • Servis Başvuruları

 • Servis İşlemleri

 • Garanti Yönetimi

ValoremTeam CRM

CRM, “Müşteri İlişkileri Yönetimi” kısaltmasıyla ifade edilen, bir şirketin müşterileriyle olan ilişkilerini yönetmek ve müşterilerin beklentilerini karşılamak için tasarlanmış bir strateji, süreç ve teknoloji bütünüdür.

CRM, müşterilerin satın alma süreçlerini takip etmek, müşteri ilişkileriyle ilgili verileri toplamak, depolamak ve analiz etmek için bir dizi araç ve yöntem kullanır. Bu veriler müşteri davranışları, tercihleri ve satın alma alışkanlıkları gibi bilgileri içerebilir.

CRM, bir şirketin müşteriye özel bir deneyim sunmasına yardımcı olur. Bu, müşteriye daha iyi hizmet vermek, müşteri memnuniyetini artırmak ve müşteri sadakatini sağlamak anlamına gelir. Aynı zamanda, CRM, bir şirketin iş stratejisi ve pazarlama stratejisi oluşturmasına yardımcı olur ve işletme kararları alınırken müşteri ihtiyaçlarını dikkate alarak daha bilinçli kararlar verilmesine yardımcı olur.

HR (İnsan Kaynakları Yönetimi)

 • Çalışan Bilgi Yönetimi

 • Rol Planlama

 • Organizasyon Planlama

 • İşe Alım

 • Atama & Terfi & Oryantasyon

 • Norm Kadro

 • Ücret Yönetimi ve Özlük

 • Bordro ve Puantaj

 • İzinler

 • Bildirgeler

 • Devam Kontrol

 • Yeterlik ve Yetkinlikler

 • Sağlık & Güvenlik İşlemleri

 • Disiplin İşlemleri

 • Performans Yönetimi

 • Ölçme & Değerlendirme

 • Çalışan Self-Servis İşlemleri

 • BES İşlemleri

ValoremTeam HR Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı, bir şirketin insan kaynakları yönetimi işlemlerini otomatikleştirmek için kullanılan bir yazılım sistemidir. Bu yazılım, işe alım, performans yönetimi, personel bilgileri yönetimi, ücret yönetimi ve raporlama gibi insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesine yardımcı olur.

İnsan kaynakları yazılımı, işletmelerin daha verimli ve etkili olmalarına yardımcı olur. Bu yazılım sayesinde, işletmeler insan kaynakları işlemlerini daha hızlı ve doğru bir şekilde yürütebilirler. Ayrıca, insan kaynakları departmanları bu yazılım sayesinde işletmenin çalışanlarının verilerini daha kolay bir şekilde takip edebilirler.

İnsan kaynakları yazılımı ayrıca işletmelerin karar verme sürecini de destekler. İşletmeler bu yazılımı kullanarak personel verilerini analiz edebilir ve çalışanların performansını değerlendirebilirler. Bu şekilde işletmeler, personel yönetimi konusunda daha iyi kararlar alabilirler.

Sonuç olarak, insan kaynakları yazılımı bir şirketin insan kaynakları yönetimi işlemlerini kolaylaştıran ve otomatikleştiren bir yazılım sistemidir. Bu yazılım, işletmelerin daha verimli olmalarını sağlar ve personel yönetimi konusunda daha iyi kararlar almalarına yardımcı olur.

PMS (Proje Yönetim Sistemi)

 • Projeler

 • Proje Planlama

 • Görevler

 • Harcama ve Gelirler

 • Malzeme ve İhtiyaç Planları

 • Proje Kaynakları

 • Taşeron – Hak Ediş Yönetimi

 • Zaman Harcamaları

ValoremTeam PMS Proje Yönetim Sistemi

Proje yönetim sistemleri, bir proje yöneticisinin proje sürecini planlama, takip etme, yönetme ve kontrol etme işlemlerine yardımcı olan bir dizi yazılım ve araçlar bütünüdür. Bu sistemler, proje yöneticilerinin proje hedeflerini, kaynakları, zaman çizelgesini ve bütçeyi yönetmelerine yardımcı olur.

Proje yönetim sistemleri, proje sürecinde birçok farklı işlevi yerine getirebilir. Örneğin, görevlerin takvimini ve sürecini takip etmek, görevleri atamak, görevler arasındaki bağımlılıkları belirlemek, zaman çizelgesini oluşturmak, kaynakları yönetmek, proje ilerlemesini takip etmek, bütçeyi takip etmek, riskleri yönetmek ve proje ekibinin işbirliği yapmasını sağlamak gibi.

Proje yönetim sistemleri, proje yöneticilerine ve ekiplere zaman kazandırır, proje sürecindeki hataları ve gecikmeleri önler, verimliliği artırır ve projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Ayrıca, proje yönetim sistemleri, proje sahiplerinin proje ilerlemesini izlemelerine ve ihtiyaçlarına göre değişiklikler yapmalarına olanak tanır.

‘Intranet’ (Kurum İçi İletişim Sistemi)

 • İçerik Yönetimi

 • Ajanda

 • Literatür

 • Dijital Arşiv

 • Kişisel Bilgi Yönetimi

 • İK İşlemleri

 • Self Servis Satınalma ve Diğer İşlemler

 • Zaman Yönetimi

ValoremTeam Kurum İçi İletişim

Intranet, bir organizasyon veya kurum içindeki bilgisayar ağına verilen isimdir. Intranet, internetin özelliklerine benzer şekilde, ancak sadece organizasyonun üyeleri tarafından erişilebilir bir şekilde tasarlanmıştır. Bu ağ, şirket içi iletişim, veri paylaşımı, dosya depolama, işbirliği ve diğer bilgi işlem amaçları için kullanılır.

Intranet, genellikle şirket içi bir web sitesi veya portal olarak tasarlanır ve bu siteye sadece şirket çalışanları tarafından erişilebilir. Bu site, şirket içi bilgi kaynaklarının, çalışanların performansını izleyen sistemlerin, şirket politikalarının ve prosedürlerinin yanı sıra, diğer iş amaçları için kullanılan yazılımların bulunduğu bir platform olarak hizmet eder.

Intranet, kurum içinde verimliliği ve işbirliğini artırmak için tasarlanmıştır ve organizasyonun bütününe ait bilgiyi kolayca erişilebilir hale getirir.

PAM (Fiziki Varlık Yönetimi)

 • Makine Ekipmanlar

 • Binalar

 • Motorlu Araçlar

 • IT Varlıkları

 • Garanti Takibi

 • Bakım Yönetimi

 • Harcama Yönetimi

ValoremTeam Varlık Yönetimi

Fiziki varlık yönetimi, bir organizasyonun fiziksel varlıklarını (örneğin, binalar, makineler, ekipmanlar, araçlar, stoklar vb.) yönetme sürecidir. Bu süreç, varlıkların edinimi, bakımı, onarımı, depolanması, kullanımı ve atılması gibi tüm yaşam döngüsünü kapsar.

Fiziki varlık yönetimi, bir organizasyonun sahip olduğu varlıkların verimli bir şekilde kullanılmasını ve işletmenin verimliliğini arttırmasını sağlar. Varlık yönetimi, varlıkların doğru zamanda doğru yerde olmasını sağlayarak zaman ve maliyet tasarrufu yapılmasına yardımcı olur. Ayrıca, varlıkların bakımını zamanında yaparak arızaların önüne geçer ve iş sürekliliğini sağlar.

B2C B2B Framework

 • Full ERP, CRM, HR ve diğer uygulamlara bütünleşik

 • OmniChannel

 • Mobil Uyumlu Web Siteleri

 • e-Ticaret Siteleri

 • B2B Portal Yönetimi

ValoremTeam B2B B2C Framwork

B2B Portal Yönetimi, işletmeler arası (B2B) ticarette kullanılan çevrimiçi portal veya platformların yönetimini kapsar. Bu portal veya platformlar, işletmelerin ürünlerini veya hizmetlerini diğer işletmelere satmak için kullandıkları bir dijital pazar yeri olarak hizmet verir.

B2B Portal Yönetimi, bu platformların tasarımı, geliştirilmesi, işletilmesi, bakımı ve güncellenmesi gibi bir dizi yönetim faaliyetini içerir. Bu faaliyetler, portal veya platformların müşteri deneyimini geliştirmeye, işletmeler arası ticareti kolaylaştırmaya ve işletmelerin daha verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olmaya yöneliktir.