Search
Close this search box.

Kurumsal Mükemmellik Modeli bazlı İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı 

Şirketlerin veya kuruluşların mükemmellik yolunda ilerleyip ilerlemediklerini ölçerek yönetim sistemlerini geliştirmeleri konusunda onlara yardımcı olan etkili bir araç niteliği taşır. Kurumsal mükemmellik modelinin İş süreçleri yönetimi yazılımı ile bütünleşmesiyle başarılı sonuçlar ortaya çıkar.

Süreç Özellikleri

Tekrarlanabilir olması, tanımlanabilir olması, 

Ölçülebilir olması, Sürecin yönetiminde o sürecin sahipleri, işi yapanların olması

Sürecin bir sahibinin olması

Departmanlar arası olması

 

 

Üretim Süreçlerinizi Dijitalleştirin

İşinizi bir bütün olarak ele alan Holistik Çözüm.

Müşteriler, Çalışanlar, Tedarikçiler ve Makineler gerçek zamanlı iş ve işbirliği yaparlar, iletişim kurarlar!

 

Günümüz Şirketlerin Süreç İhtiyaçları

Süreçlerde çözüm gerektirecek sorunları belirleme

Hedefe ulaşmak için daha kolay iletişim ve işbirliği , hedeflenen yapının tespit edilmesi

Kurum içinde yapılan işlerin bütünsel bir yaklaşımla ele alınması

Risklerin doğuracağı dar boğazların tespit edilmesi ve analizlerin gerçekleştirilmesi

İşletmelerin iş yapma biçimlerinin standartlaştırılması

Kaynakların daha etkin kullanımı

Adımların basit görsel gösterimi sayesinde süreci kolay bir şekilde kavrama

Süreçlerin kontrol altına alınması

Uluslararası Yönetim Sistemi Entegrasyonlu Alt Yapı Sistemi

 • EFQM Mükemmellik Modeli Uyumu
 • Süreçlerde APQC Yaklaşımı
 • BSC Uyumlu Süreç Altyapısı
 • ISO 31000 Uyumlu Risk Bütünleşiği
 • ISO 22301 Temelli Dar Boğaz Analizi
 • COSO Uyumlu  İç Kontrol Yapısı

Kurumsal Mükemmelik 

Süreç Performansı

Süreçlerin şirketin hedeflerine ulaşmasındaki performansının analizi

Süreç Raporlama

Sistem raporları ile sürecinizin tüm detayları ile raporlanması

Süreç Sınıflandırma Çerçevesi ile Otomatik bir şekilde Süreç Hiyerarşik yapınızın oluşturulması

Süreç Tasarımı

Süreçlerinizi şekiller ve sembollerle görselleştirerek sıralı adımları birbirleriyle ilişkilendirilebilir, standartlaştırılabilir olması

Süreç Yönetimi

Süreçlerinizin tüm yapısını süreç kısıtlarından performansa uçtan uca yönetilebilirliği

Süreç Yapısı, Süreç Tasarımı ve Organizasyon Oluşturma Sihirbazı

Otomatik Süreç Hiyerarşisi

Organizasyon seviyenizi belirleyin ve planlayın

Dinamik semboller ile dikkat çekici süreç akış diyagramları çizin

Kurumunuz dışında farklı lokasyonlarda geçirilen zamanları analiz etme fırsatını yakalayın

Kolay Raporlama Araçlarına Sahip Olun

Süreç Yapısı Analizi

Dar Boğaz Analizi

İş Yükü Analizi

Süreç Kısıtı Analizi

Süreç Performans Göstergeleri Raporu

Lokasyon Analizi

Dijital Olgunluk Raporu

Süreç Yapısı, Süreç Tasarımı ve Organizasyon Oluşturma Sihirbazı

Süreç Hiyerarşisi ile süreç yapınızı dinamik hale getirin,

Organizasyon seviyelerinizi belirleyin,

Dinamik semboller ile dikkat çekici süreç akış diyagramları çizin.

Süreç Yönetimi

Sürecinizi etkileyecek ve aksamasına neden olacak riskleri belirleyin,

Sürecinizde belirlemiş olduğunuz risklerin önüne geçebilmek amacıyla ilgili adımlarınızda iyileştirme önerileri verin,

Süreçlerinizdeki dijital olgunluk seviyelerinizin, GAP puanlarını tespit edin.

Kolay Raporlama Araçlarına Sahip Olun

 • Süreç Performans Göstergeleri Raporu
 • Dijital Olgunluk Raporu
 • Süreç Riskleri Raporu
 • İş Yükü Analizi
 • Lokasyon Analizi
 • Paydaş Analizi
 • Süreç Kısıtı Analizi
 • Süreç Yapısı Analizi
 • Darboğaz Analizi

Süreç Analizi, Süreç Raporlama ve Süreç Performans Ölçümü

Süreçlerinizi iyileştirmek ve stratejik plan doğrultusunda geliştirmek amacıyla gerçekçi ve ölçülebilir performans parametrelerini kolaylıkla analiz edin,

Dijital Olgunluk Seviyenizi kolay anlaşılır diyagramlar ile analiz edin,

Süreç akış çiziminde eklemiş olduğunuz risklerinizi departman dağılımına kadar detaylı analiz edin,

İş Yükü Analizleri ile ilgili departman için iş gücü ihtiyaçlarınızı tespit edin,

İnovasyon analizleri ile süreç içerisinde yapılan iyileştirme önerilerinin hangi seviye olduğunu Dashboard ile analiz edin.

Kazanımlar

Süreç Yönetimi Sistemi kullanmaya başlayan müşteriler arasında yapılan bir araştırmada kurumların, kurum içi destek süreçlerinde %30-%50 arasında, beyaz yaka çalışanların verimliliğinde ise %15-%30 arasında verimlilik artışı elde ettiği tespit edilmiştir.

Süreç Yönetimi kullanmaya başlayan kurumlarda aşağıda belirtilen çok önemli kazanımlar elde edilmiştir.