Search
Close this search box.

Yalın Dönüşüm Dijital Olgunluk Seviyemizi artırmadan mümkün mü?

Cevap aslında Evet idi , bundan 30 yıl kadar önce. Çünkü tüm İşletme alanlarınızı 5S ile tertipleyebilir , standartlaştırabilirsiniz. Sürekli Akış ve tek parça akış sistemleri geliştirebilirsiniz. Tam zamanında tüm süreçleri birbirine bağlayabilir , Değer Akışı haritalayarak iyileştirme çalışmaları yapabilirsiniz. % 100 operasyonel mükemmellik için kontrol mekanizmaları geliştirebilirsiniz. Sürekli İyileştirme için sistemler kurup İsrafları yok etme çalışmaları yapabilirsiniz.

İster Ürün üreten , ister hizmet üreten , isterse kamu idarelerinden biri olsun kuruluşunuz , Yalın Prensipleri uygulayabilir , İnsanlarınızı her kademedeki yetişmiş Liderlerinizle Eğitebilir , motive edebilir , beş paydaşınızı memnun edecek her türlü çalışmayı yürüterek mutlu edebilirsiniz.
Buraya kadar tamam. Peki soru şu : Bugüne geldiğimizde ortada Dijitalleşme nedeniyle oluşan büyük bir değişim varken dijital araçları kullanmadan yapacağınız çalışmalara harcayacağınız zaman ve maliyet ile dijital araçları kullanarak harcayacağınız zaman ve maliyet arasında ne kadar fark vardır?
İşte İşletmelerimizin her kademe yöneticilerinin bu soruya cevap vermesi ve İşletmelerini Dijital yolda test ettirerek , “Olgunluk Seviye”lerini ölçtürmesi ve alınacak aksiyonları içeren 3-5 yıllık bir Stratejik Plana geçerek , yol haritalarını belirlemesi gerekmez mi?
Laf aramızda kalsın: Yalın Dönüşüm yolunda sizi geliştirecek o kadar çok Dijital araç var ki!!!”

ValoremTeam Dijital Dönüşüm ve Sanayi Çözümleri

Mehmet Aziz ERMER

E-mail: mehmetazizermer@valoremteam.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir