Search
Close this search box.

Yalın Dönüşüm Dijital Olgunluk Seviyemizi artırmadan mümkün mü?

Yalın Dönüşüm Dijital Olgunluk Seviyemizi artırmadan mümkün mü? Cevap aslında Evet idi , bundan 30 yıl kadar önce. Çünkü tüm İşletme alanlarınızı 5S ile tertipleyebilir , standartlaştırabilirsiniz. Sürekli Akış ve tek parça akış sistemleri geliştirebilirsiniz. Tam zamanında tüm süreçleri birbirine bağlayabilir , Değer Akışı haritalayarak iyileştirme çalışmaları yapabilirsiniz. % 100 operasyonel mükemmellik için kontrol mekanizmaları […]

MES (Üretim Takip/Yürütme Sistemi) Gerekli midir? Lüks müdür?

MES (ÜRETİM TAKİP/YÜRÜTME SİSTEMİ) GEREKLİ MİDİR? LÜKS MÜDÜR ? MES şekil1 ‘de görüldüğü gibi bir Üretim İşletmesinin ERP si ve Üretim sahasını birbirine bağlayan bir çarkın dişlisidir. İşletmede çalışanların , makine ve teçhizatın ve Ham malzemeden Mamule tüm materyalin bilgileri ERP içinde kayıtlıdır. Ayrıva Ürün Reçeteleri , Rotalar ve Teknik Mühendislik resim ve standartları da […]