Search
Close this search box.

Personel Özlük Dosyası Yönetimi

Personel Özlük Dosyalarınızı
Dijital Ortamda Kolay ve Güvenli Yönetin!

Personel özlük dosyası ve bilgiler yasal mevzuata uygun olarak İK Yazılımı, İK Programı ve İK Sistemi olan ValoremTeam Stratejik Dijital İK Yönetim Çözümü (HRMS) ile kolayca yönetilir ve güncel tutulur.

Eski Personel Özlük Dosya Yazılımlarını unutun.

Güncel ara yüz ve dinamik tanımlama alanları sayesinde özlük bilgilerinizi firmanıza özel şekilde oluşturun, personel bilgilerini aktarın ve kullanmaya başlayın.

Personel Özlük Dosyası Yönetimi, İşletmelere hangi faydaları sağlar

ValoremTeam, Personel Özlük Dosyası Yönetim Çözümünün işletmelere sağladığı faydalar:

Verimlilik:

Personel özlük yönetimi işlemlerinin otomatikleştirilmesi, personel departmanlarının daha verimli çalışmasını sağlar. Manuel işlemler zaman alırken, otomatikleştirilmiş işlemler hızlı ve doğru sonuçlar sunar.

 

Kolaylık:

Personel özlük yönetimi işlemlerinin otomatikleştirilmesi, personel departmanlarının iş yükünü azaltır ve işlemlerin daha kolay ve hızlı yapılmasını sağlar.

 

Hata azaltma:

Manuel işlemler sırasında yapılan hatalar, hem çalışanlar hem de işletme için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Personel özlük yönetimi işlemlerinin otomatikleştirilmesi, hataların azaltılmasına yardımcı olur.

 

İşgücü planlaması:

Personel özlük yönetimi işlemlerinin otomatikleştirilmesi, işgücü planlaması konusunda işletmelere yardımcı olur. Personel departmanları, çalışanların iş saatleri, izinleri ve diğer durumları ile ilgili verileri daha kolay analiz edebilirler.

 

Yasal uyumluluk:

Personel özlük yönetimi işlemlerinin otomatikleştirilmesi, işletmelerin yasal uyumluluğunu sağlamalarına yardımcı olur. Personel departmanları, çalışanların vergi beyannameleri, sosyal güvenlik ve iş sağlığı ve güvenliği gibi yasal konuları takip edebilirler.

 

İşletme verimliliği:

Personel özlük yönetimi işlemlerinin otomatikleştirilmesi, işletme verimliliğini artırır. Çalışanların işlerine odaklanmalarına ve işletmenin büyümesine yardımcı olur.

ValoremTeam, Personel Özlük Dosyası Yönetim Modülünün Özellikleri:

ValoremTeam Stratejik Dijital İK Yönetim Çözümünün Personel Özlük Dosya Yönetimi Modülü, personel özlük bilgilerini dinamik olarak belirlemenize, toplu excel formatları ve kolay giriş alanlarıyla eski verileri sisteme aktarmanıza ve evrakları kategorilere göre sınıflandırmanıza olanak tanır. Personel yetkililerine evrak yükleme ve güncelleme yetkisi vererek, geçerlilik süreleri kontrol edilir ve ödül/disiplin bilgileri takip edilir. İhtiyacınıza göre rapor oluşturabilir, kaydedebilir ve paylaşabilirsiniz.

Ödül ve Disiplin Bilgileri:

ValoremTeam Personel Özlük Dosya Yönetimi ödül ve disiplin bilgilerini tutabilir, geçmiş hareketleri inceleyebilir ve indirebilirsiniz.

Sınıflandırma:

Personel özlük dosyalarında bulunması gereken evraklar için kategoriler oluşturabilir ve evrakları kategorilere göre sınıflandırabilirsiniz.

Güncelleme:

Personel evraklarının geçerlilik süreleri sistem tarafından kontrol edilir, güncellenmesi gereken evraklar hakkında anında bilgilendirilirsiniz

Verilerin Aktarımı:

Toplu Excel formatları ve kolay giriş alanları ile eski verlileri sisteme aktarabilirsiniz.

Dinamik:

Özlük bilgisi alanlarını dinamik olarak belirleyebilir ve istediğiniz zaman güncelleme yapabilirsiniz.

Yetkilendirme:

Personele yetki verip evraklarını yüklemesini sağlayabilirsiniz.

 

 

Dijital İnsan Kaynakları Yönetimi İşletmeler için niye önemli

Dijital İnsan Kaynakları Yönetimi İşletmeler için niye önemli?

Dijital insan kaynakları yönetimi, işletmeler için günümüzde büyük önem taşımaktadır. İşletmeler, dijital insan kaynakları yönetimi sayesinde iş süreçlerini daha verimli hale getirebilir, çalışanlarını daha iyi yönetebilir ve işletmenin karlılığını artırabilir. Bu nedenle, dijital insan kaynakları yönetimi işletmeler için önemlidir.

İşletmelerin insan kaynakları yönetimi, çalışanlarının işe alımından itibaren tüm çalışma süreçlerine kadar olan tüm aşamalarda yönetilmesi gereken bir süreçtir. Dijital insan kaynakları yönetimi, bu süreci dijital platformlar ve yazılımlar kullanarak yönetmeyi sağlar. Bu yönetim biçimi, birçok avantajı beraberinde getirir.

Dijital insan kaynakları yönetimi, işletmelerin personel yönetimi işlemlerini kolaylaştırır. Personel yönetimi işlemleri, çalışanların işe alımı, performans yönetimi, eğitim ve geliştirme gibi süreçleri içerir. Bu süreçler, dijital platformlar kullanılarak daha hızlı ve etkin bir şekilde yönetilebilir.

Dijital insan kaynakları yönetimi, işletmelerin personel verilerini daha kolay ve güvenli bir şekilde saklamalarına olanak tanır. Geleneksel insan kaynakları yönetimi yöntemleri, kağıt tabanlı olduğu için, personel verilerinin kaybolması veya çalınması riski vardır. Dijital insan kaynakları yönetimi, personel verilerinin dijital olarak saklanmasını sağlayarak, bu riski ortadan kaldırır.

Dijital insan kaynakları yönetimi, işletmelerin çalışanlarının performansını daha iyi takip etmelerini sağlar. Bu takip, çalışanların performanslarını ölçmek ve işletmenin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için önemlidir. Dijital insan kaynakları yönetimi, performans ölçümü ve değerlendirme sürecini daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirir.

Dijital insan kaynakları yönetimi, işletmelerin çalışanlarının eğitim ve gelişimini yönetmelerini sağlar. İşletmeler, çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını belirleyebilir ve dijital platformlar üzerinden eğitim ve geliştirme programları sunabilir. Bu sayede, işletmelerin çalışanları daha iyi eğitilir ve işletmenin performansı artar.

Ayrıca dijital insan kaynakları yönetimi, işletmelerin daha hızlı ve doğru kararlar almalarına yardımcı olur. Dijital insan kaynakları yönetimiyle elde edilen veriler, işletmelerin personel yönetimi ve stratejik planlaması için daha iyi bir temel oluşturur. Bunların yanı sıra, dijital insan kaynakları yönetimi, çalışanların iş tatmini ve motivasyonunu artırır, bu da işletmenin çalışanlarını korumasına ve işletmenin başarısını sürdürmesine yardımcı olur.

Dolayısıyla, dijital insan kaynakları yönetimi, işletmeler için gerekli bir araçtır ve işletmelerin rekabet gücünü artırmalarına yardımcı olur.