Search
Close this search box.

Online Role Play – Online Case Study

İK Aday Değerlendirme İşe Alım Sürecinde Dijital dönüşüm! Adaylarınızın, Online Role Play ile davranışlarını ve Online Case Study ile Analiz ve Sunum Becerilerini test edin!
Üst kademe aday değerlendirme

Adaylarınızı Davranışsal Boyutta Test edin!
Online Role Play!

Online Role Play adaylarınızın iş ortamında yönetmeleri gereken muhtemel olayları baz alan örnek senaryolardaki rolü verilen belli süreler dahilinde oynadıkları; etkin doğru geri bildirim, güven odaklılık, değişim yönetimi, koçluk ve mentorluk gibi çok daha fazla yetkinliğin test edilmesine olanak sağlayan bir ileri seviye assessment center uygulamasıdır.

Online Role Play Case study

Online Role Play

ileri seviye dijital aday değerlendirme

Online Role Play ile üst düzey adaylarınızın davranışlarını değerlendirin

Online Role Play ile adaylarınızı iş ortamında karşılaşması beklenen örnek olaylara karşı gösterdiği davranışları üzerinden test edebilir, ayrıca adaylarınızın fonksiyonel ve yönetimsel yetkinlik seviyeleri konusunda bilgi edinebilirsiniz.
Reaction to Reaction (R2R) modülü ile sistemin adayınıza sorduğu soruların yanıtları üzerinden, adayınızın stres yönetimi becerilerini de ölçebilirsiniz.

ik dijital dönüşümü

Aday Değerlendirmede Online Role Play

Dijital ileri değerlendirme araçlarından Online Role Play ile adaylarınızın davranışlarını değerlendirerek en doğru adaya ulaşın!

R2R (Reaction to Reaction)

Adayınızın Role Play testi sırasındaki reaksiyonlara verdiği tepkilerle stres yönetimini değerlendirin!

Online Yönetim

Sunum değerlendirmeleri online uygulanır ve sistem üzerinden yönetilebilir, istenilen zamanda izlenip değerlendirilebilir ve sonuçlandırılabilir.

Senaryolarınızı Ekleyin

Aday değerlendirmelerinize uygun senaryolar üretip, sistemdekilere ek olarak yükleyebilirsiniz.

Teknik Altyapı

Aday değerlendirme sırasında kamera ile takipli güvenlik, gerektiğinde adaya teknik destek ve kişisel verilerin KVKK uyumlu korunması özellikleri mevcuttur.

online role play modülü

Değerlendirmeyi sistem yapsın, adayı siz seçin!

Aday değerlendirme modülünün R2R özelliği ile ilgili senaryoda gereken rolü oynayan adaya sistemin tepki vermesiyle, bu durumu adayın nasıl yönettiğini ve tepkisel, duygusal kriz yönetimini izleyerek, stres yönetimi gücünü de değerlendirebilirsiniz.

Role Play egzersizlerini, detaylı olarak dijital aday değerlendirme rehberleri ile doğru ve objektif şekilde değerlendirebilir, istediğiniz zaman sistemde kaydedilen videoları izleyerek, işe alım sürecinizin değerlendiricisi siz olabilirsiniz.

Online Case Study

ileri seviye dijital aday değerlendirme

Online Case Study ile üst düzey adaylarınızın becerilerini değerlendirin

Online Case Study ile adaylarınıza verdiğiniz senaryolardaki verilerle adaylarınızın hazırladığı analizi, oluşan probleme karşı tutumunu ve çözüm önerilerini, tasarladıkları çalışmaları sunma becerilerini test edin!

Online Case Study ile adaylarınızın oluşturduğu analizleri, sisteme yükledikleri grafikleri inceleyerek ölçülen yetkinlikleri değerlendirebilir ve kaydedilen videoları izleyerek görsel becerileri hakkında da fikir sahibi olabilirsiniz.

VİRTUAL ASSESSMENT CENTER

Aday Değerlendirmede Online Case Study

İşe Alım Süreçlerinizde Adaylarınızın Analiz ve Sunum Yapabilme Yetkinliklerini Dijital Araçlar ile Değerlendirin! 
Nokta Atışı Kritik Senaryolar ile En Doğru Adayı Nokta Atışı Bulun!

4 farklı boyutta sunum becerilerini ölçün

Case Study ile adayınızın sunum becerilerinin, dil-anlatım, sunum, içerik, beden dili-ses boyutlarında değerlendirin!

Online Yönetim

Role Play online uygulanır ve sistem üzerinden yönetilebilir, istenilen zamanda izlenip değerlendirilebilir ve sonuçlandırılabilir.

Senaryolarınızı Ekleyin

Aday değerlendirmelerinize uygun Case Study senaryolarınızı üretip, sistemdekilere ek olarak yükleyebilirsiniz.

Teknik Altyapı

Aday değerlendirme sırasında kamera ile takipli güvenlik, gerektiğinde adaya teknik destek ve kişisel verilerin KVKK uyumlu korunması özellikleri mevcuttur.

online case study modülü

Adaylarınızın Kritik Verilerle Oluşturdukları Analizleri Test edin!

Online Case Study adaylarınızın verilen sürelerde, oluşturulan senaryodaki durum için hesaplar ve analizler yaparak çıkardıkları çalışmalarını dijital değerlendirme sisteminden sundukları bir dijital modüldür.

Online Case Study, çevik planlama yetenekleri, analitik düşünme yetkinliği, detay odaklılık, anlık karar verme ve stratejik bakış açısı gibi becerilerin test edilmesine imkan tanır.
Online Case Study ile adaylarınızı davranış bazında değerlendirirken, aynı zamanda etkili sunum becerileri hakkında da fikir edinebilirsiniz.

üst kademe dijital işe alım araçları

Dijital İleri Değerlendirme Araçları ile En Doğru Adaya En Profesyonel Şekilde Ulaşın!

İK Dijital Dönüşümü hakkında her şey!

Şirketinizin İK Dijital Dönüşümü konusunda sorularınızı sorup, bilgi edinebilirsiniz.

diğer Dijital Araçlar

Dijital İK İşe Alım Aday Değerlendirme Merkezinde
Diğer Dijital Araçlar